برای فعال کردن زوم کلیک کنید
loading...
ما هیچ نتیجه ای پیدا نکردیم
باز کردن نقشه
نمایش نقشه راه ماهواره ترکیبی زمین مکان من تمام صفحه قبلی بعدی

آگهی های ثبت شده در استان باهچلی اولر

خرید ملک در پروژه نف باهچلی اولر bahçelievle...

TL 2.046.000
فروش آپارتمانهای موجود در استانبول در نزدیکی فرودگاه  باهچلی اولر Bahcelievler. با پیوندها [بیشتر]
فروش آپارتمانهای موجود در استانبول در نزدیکی فرودگاه  باهچلی اولر Bahcelievler. با پیوندهای عالی شهری با امکانات سا [بیشتر]
Saina Derakhshannejad

خرید ملک در پروژه پرایم استانبول در منطقه با...

TL 2.950.000
آپارتمانهای لوکس اسپا و هتل آماده برای فروش در استانبول. نزدیک کانال و مرکز تجاری جدید با [بیشتر]
آپارتمانهای لوکس اسپا و هتل آماده برای فروش در استانبول. نزدیک کانال و مرکز تجاری جدید با 0٪ بهره در شرایط پرداخت ا [بیشتر]
Saina Derakhshannejad

مقایسه لیست